წესები და პირობები

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ Byme.ge – ს წესებს და პირობებს

 1. By me – (Byme.ge – ჩემს მიერ საქართველოში) ვებ მისამართი (https://byme.ge/) წარმოადგენს შპს  “ემ ბი ჯი ჯგუფი” – ს სავაჭრო ცენტრს და მის საკუთრებას თავისი სავაჭრო ცენტრებით. ძირითადი საქმიანობის სფეროა: ონლაინ მომსახურეობა (დასაქმება, ვაჭრობა, პიარი და მარკეტინგი);
 2. Byme.ge – ს ონლაინ სავაჭრო ცენტრში და მის სივრცეებში დასაქმება და მუშაობა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს. ასაკი 18 – 70 წელი;
 3. დაცულია კონფიდენციალურობის პოლიტიკა;
 4. დაცულია საავტორო უფლებები;
 5. აკრძალულია სპამის, 18+, უხამსი და შეურაცმყოფელი შიგთავსის გამოყენება, საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალული პროდუქტის ან მომსახურეობის ნებისმიერი სახით განთავსება და გავრცელება Byme.ge – ს სავაჭრო ცენტრში და მის სივრცეებში;
 6. იკრძალება Byme.ge – ს სავაჭრო ცენტრიდან ან მისი ნებისმიერი სავაჭრო სივრციდან ინფორმაციის, თემის, იდეის, მოდულის, პროექტის ან მარკეტინგული პროგრამის და მისი მუშაობის სტრატეგიის მითვისება და პირადი მიზნებისათვის გამოყენება ან დუბლირება  (ჯარიმა);
 7. Byme.ge – ს სავაჭრო ცენტრის და მისი ნებისმიერი სივრცით სარგებლობისათვის საჭიროა გაიაროთ უფასო რეგისტრაცია;
 8. სავაჭრო ობიექტმა / ვენდორმა შემდგომში მაღაზიამ, თანამშრომელმა და პარტნიორმა რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, საჭიროა გაიაროს ვერიფიკაცია და გააქტიუროს სამუშაო ბარათი Cool Card – ი სასურველი ვადით;
 9. ყურადღებით, სწორად და რეალური მონაცემებით შეავსეთ ყველა საჭირო შესავსები ველი. ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს არასწორად ან შეცდომით მითითებულ მონაცემებზე;
 10. რეგისტრაციის გავლით, ვერიფიკაციით, სამუშაო ბარათის შეძენით, განაცხადის ფორმის შევსებით ან და პროდუქტის მომსახურეობის შეკვეთის/აქტივაციით, თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით/აღიარებით თქვენ ადასტურებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს. ინფორმაციის მოწოდება მოხდა თქვენი საკუთარი სურვილით და ამისათვის თქვენ გაგაჩნიათ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება და ნებართვა. თქვენ ეთანხმებით პროექტის წესებს და პირობებს, კონფიდენციალობას, უსაფრთხოებას და არანაირი პრეტენზია არ გაგაჩნიათ შპს ემ ბი ჯი ჯგუფი – ს, მისი სავაჭრო ცენტრის და სივრცეების Byme.ge – ს  მიმართ და მათ ადმინისტრაციასთან;
 11. გადახდა შესაძლებელია უნაღდო ანგარიშწორებით :
  • გადახდა შეგიძლიათ განახორციელოთ საბანკო გადარიცხვით ნებისმიერი ბანკიდან, ინტერნეტ და მობაილ ბანკით, ქვემოთ მითითებულ რეკვიზიტებზე:

მიმღები ბანკი: სს “საქართველოს ბანკი”

ბანკის კოდი: BAGAGE22

მიმღების დასახელება: შპს ემ ბი ჯი ჯგუფი

მიმღების ანგარიშის ნომერი: GE06BG0000000345888152

მიმღები ბანკი: სს “თიბისი ბანკი”

ბანკის კოდი: TBCBGE22

მიმღების დასახელება: შპს ემ ბი ჯი ჯგუფი

მიმღების ანგარიშის ნომერი: GE10TB7956036020100003

მიმღები ბანკი: სს ვითიბი ბანკი (საქართველო)

ბანკის კოდი: UGEBGE22

მიმღების დასახელება: შპს ემ ბი ჯი  ჯგუფი

მიმღების ანგარიშის ნომერი: GE30VT7017956395643602

მიმღები ბანკი: სს “ლიბერთი ბანკი”

ბანკის კოდი: LBRTGE22

მიმღების დასახელება: შპს ემ ბი ჯი ჯგუფი

მიმღების ანგარიშის ნომერი: GE89LB0113123103035000

 • ასევე, გადახდა შესაძლებელია სწრაფი გადახდის ტერმინალებიდან OPPA , (Paybox) – ის საშუალებით.

მთავარ მენიუ – სხვადასხვა – კომერციული საიტები – ემ ბი ჯი ჯგუფი – მაღაზია

 1. პროდუქტის/მომსახურეობის შეძენისას მყიდველმა აუცილებელია გადახდის დანიშნულებაში მიუთითოს შეკვეთის ID ნომერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში გადახდა არ დადასტურდება;
 2. გაითვალისწინეთ! თუ გადახდა არ განხორციელდა 24 საათის განმავლობაში, თქვენი შეკვეთა გაუქმდება.
 3. პროექტებში გადახდილი ნებისმიერი ოდენობის თანხის უკან მოთხოვნა შესაძლებელია, მხოლოდ შეტყობინების საფუძველზე, გადახდის მომენტიდან მაქსიმუმ 24 საათის განმავლობაში, უკან დაბრუნდება სრული თანხა გადარიცხვის საკომისიოს გამოკლებით. გადახდის მომენტიდან 24 საათის შემდეგ თანხის უკან დაბრუნება შეუძლებელია;
 4. ადმინისტრაციას აქვს უფლება ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე დაბლოკოს, წაშალოს ან დროებით გააუქმოს მომხმარებელი;
 5. წესების და პირობების დარღვევის შემთხვევაში მომხმარებელი მიიღებს მხოლოდ 1 გაფრთხილებას, იგივე დარღვევის განმეორების შემთხვევაში მომხმარებელი დაჯარიმდება და დაეკისრება ზარალის სრული ანაზღაურება;
 6. პროექტის ადმინისტრაცია უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს შეცვალოს პროექტის წესები და პირობები;
 7. მარკეტინგი და კომუნიკაცია – Byme.ge – ს ონლაინ სავაჭრო პლათფორმა, ასევე უფლებას იტოვებს მის ბაზაში რეგისტრირებულ მომხმარებლებს გაუგზავნოს მოკლე ტექსტური შეტყობინებები და ელექტრონული წერილები, სიახლეების გაცნობის მიზნით.
 1. ტერმინების განმარტება და მათი მნიშვნელობა
 • პარტნიორი – პირი, რომელიც იქირავებს წილს შერჩეული Byme.ge – ს სავაჭრო სივრციდან.
 • მომწოდებელი პარტნიორი – ფიზიკური ან იურიდიული პირები, წარმოებები, ქარხნები, სახელოსნოები, კომპანიები, ოფისები, რომლებიც ითანამშრომლებენ და მოაწვდიან პროდუქტს/მომსახურეობას Byme.ge – ს ონლაინ სავაჭრო ცენტრს სარეალიზაციოდ.
 • მომხმარებელი – ნებისმიერი დარეგისტრირებული პირი, რომელიც  სარგებლობს Byme.ge – ს სავაჭრო ცენტრში ან მის სივრცეებში არსებული პროდუქტით ან მომსახურეობით.
 • ოპერატორი – პირი, რომელიც მომხმარებელს მიაწვდის სასურველ ინფორმაციას და გაუწევს კვალიფიციურ მომსახურეობას. ასევე პირი, რომელიც მომსახურეობას გაუწევს მაღაზიებს. დაამატებს  მათ პროდუქტებს / მომსახურეობებს Byme.ge – ს სავაჭრო სივრცეში შეთანხმებული გასამრჯელოს სანაცვლოდ.
 • პიარ მენეჯერი – პირი, რომელიც გააპიარებს Byme.ge – ს სავაჭრო ცენტრს, მის სივრცეებს და მათში არსებულ ნებისმიერ პროდუქტს და მომსახურეობას.
 • გაყიდვების მენეჯერი – პირი, რომელიც იზრუნებს Byme.ge – ს სავაჭრო ცენტრში და მის სივრცეებში არსებული მაღაზიების პროდუქტის ან მომსახურეობის დროულ რეალიზაციაზე.
 • კატეგორიის მენეჯერი – პირი, რომელიც მოამარაგებს პროდუქტით და მომსახურეობით შერჩეულ კონკრეტულ კატეგორიას/ებს, უხელმძღვანელებს გაყიდვების პროცეს, დაამატებს ქვე კატეგორიებს და შექმნის გაყიდვების სამუშაო ჯგუფს ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით.
 • დირექტორი – პირი რომელმაც დაიქირავა Byme.ge – ს სავაჭრო სივრცის წილი. ხელმძღვანელობს კატეგორიის მენეჯერებს და აკონტროლებს სავაჭრო სივრცის მაღაზიების, თანამშრომლების სტაბილურ, უწყვეტ, დროულ და გამართულ მუშაობას. ზრუნავს გაყიდვების გაზრდაზე;
 • შესყიდვების მენეჯერი – პირი, რომელიც ონლაინ და ცოცხალ ბაზარზე მოიძიებს, შეარჩევს და მიაწვდის ცენტრს შესაბამის პროდუქტს ან მომსახურეობას, მოთხოვნიდან გამომდინარე.
 • ვენდორი (vendor) – გამყიდველი, მოვაჭრე. ნაგულისხმევია მაღაზიები, სავაჭრო ობიექტები, კვების ობიექტები, გარე მოვაჭრეები.
 • რეფერალი – თევენს მიერ პირადი რეფერალური კოდით / ბმულით, რეფერალური სარეკლამო ბანერით მოწვეული პირი Byme.ge – ს სავაჭრო ცენტრში ან მის სივრცეებში.
 • რეფერალური ბმული – პერსონალურად თქვენთის გამოყოფილი უნიკალური კოდი, რომლის საშუალებით მოწვეული პირი, გემატებათ კონკრეტულად თქვენ.
 • სამუშაო ბარათი – Cool Card – ი არის ონლაინ სამუშაო ბარათი, რომელიც გაძლევთ მუშაობის შესაძლებლობას. ეს არის მზა სამუშაო ინსტრუმენტი თანამშრომლებისათვის, მაღაზიებისათვის და პარტნიორებისათვის. მისი გამოყენება შესაძლებელია, როგორც ონლაინ სავიზიტო ბარათი.
 • თანამშრომელი – პირი, რომელიც ურთიერთ შეთანხმების საფუძველზე, დასაქმებულია, მუშაობს Byme.ge – ს ონლაინ ოფისში, შერჩეულ თანამდებობაზე;
 • ვერიფიკაცია – ვერიფიკაციის გავლა აუცილებელია მხოლოდ თანამშრომლებისთვის, მაღაზიებისთვის და პარტნიორებისთვის. შესაბამისი ფორმის შევსებით, თქვენ გვაწვდით პირად მონაცემებს, ხელშეკრულების გასაფორმებლად, რასაც ადასტურებთ შესაბამისი დოკუმენტების ასლების გამოგზავნით ჩვენს ელ.ფოსტის მისამართზე, ხელშეკრულების ნიმუშის გაცნობის შემდეგ. ნებისმიერი თქვენს მიერ მითითებული რეკვიზიტის ან საკონტაქტო მონაცემის ცვლილების შემთხვევაში, საჭიროა გვაცნობოთ წერილობით ელ. ფოსტის მისამართზე: verification@byme.ge . დაცულია კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.
 • განცხადება – დარეგისტრირებულ ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს უფასო განცხადებების დამატების მოდული, ერთჯერადად ან პერიოდულად და გაყიდოს სასურველი პროდუქტი ან მომსახურეობა Byme.ge – ს ონლაინ სავაჭრო ცენტრში და მის სივრცეებში. შესაძლებელია განცხადების გაპიარება პრემიუმ განცხადების სტატუსით; განცხადებების გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია არ შედის დასაქმების პროგრამაში. შესაბამისად განმცხადებლების მოწვევით თანამშრომელს ბონუსი ან %-ი არ ირიცხება; ტარიფები იხილეთ პუნქტში №30;
 • ჩემი საფულე – ონლაინ საფულე, რომლის ბალანსი ასახავს გაყიდვებიდან გამომუშავებულ შემოსავალს სრულად: ბონუსებს, % – ებს გაქირავებიდან და % – ებს გაყიდვებიდან; განახლება ხორციელდება 48 საათში ერთხელ;
 1. დასაქმება
  • Byme.ge – ს „ონლაინ ოფისი“, სამსახურის მაძიებლებს, ემიგრანტებს, ასევე შშმ პირებს გთავაზობთ, სრულიად ღია და გამჭირვალე, უკვე გამოცდილი მარკეტინგით, რეფერალური სისტემით შექმნილ დასაქმების 4 განსხვავებულ პროგრამას სამუშაოდ: პარტნიორული პროგრამა; ბონუს პროგრამა; რეფერალური პროგრამა და აქტივაციის პროგრამა; სწორედ ეს 4 დასაქმების პროგრამა უზრუნველყოფს შემოსავლის მიღების 4 სხვადასხვა მეთოდს, ერთ სავაჭრო პლათფორმაზე. ესენია: 1) % – ები გაქირავებიდან; ) % – ები აქტივაციიდან; 3) % – ები გაყიდვებიდან; 4) % – ები შესყიდვებიდან;
  • Byme.ge გთავაზობთ, „დასაქმებას შეზღუდვების გარეშე“. კერძოდ ონლაინ სამსახურს: მარკეტინგის, მენეჯმენტის, ეიჩარის, IT – ის, ქოლ ცენტრის ოპერატორის, გაყიდვების და პიარის სფეროში.
  • სამუშაოს აღწერა: პროექტის ხელმძღვანელობა, მარკეტინგული გეგმის შედგენა განხორციელება, კადრების შერჩევა, დატრენინგება, ტექნიკური საკითხების მართვა / ადმინისტრირება, ეფექტური შეთავაზებები და პრეზენტაციები, კლიენტის მოზიდვა, სტუმრების მოწვევა სავაჭრო ცენტრში და ცენტრში განთავსებული პროდუქციის პიარი, რეალიზება, ყველაზე სწრაფად და ეფექტურად;
  •  

 

 1. პარტნიორული პროგრამა
  • Byme.ge აქირავებს საკუთარი ონლაინ სავაჭრო სივრცეების 40 % – იან სამუშაო წილს. სავაჭრო სივრცის 60% – იან მმართველ წილს ფლობს და აკონტროლებს თავად Byme.ge.
  • პარტნიორობისათვის აუცილებელია დაინტერესებულმა პირმა შეავსოს შესაბამისი განაცხადის ფორმა. საჭიროა გამოგზავნოს საკუთარი ხედვა კონკრეტული სავაჭრო სივრცისადმი, რომელსაც სურს უხელმძღვანელოს და ამუშაოს. მუშაობის გამოცდილება ამ კონკრეტულ სფეროში. შერჩეული სავაჭრო სივრცის 1 წლიანი სამუშაო გეგმა სავარაუდო შედეგებით. პარტნიორული წილის შეძენას შეძლებენ, მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები, დადებითი პასუხის შემთხვევაში.
  • პარტნიორთან ფორმდება ხელშეკრულება სამუშაო ბარათის Cool Card – ის აქტივაციის შემდეგ და იგი ინიშნება სავაჭრო სივრცის დირექტორის პოზიციაზე.
  • დირექტორის მოვალეობებია: დარეგისტრირებული მაღაზიების, თანამშრომლების სტაბილური, უწყვეტი, დროული, გეგმიური, გამართული მუშაობის კონტროლი და მათი ხელმძღვანელობა. მარკეტინგული გეგმის შედგენა და დადასტურების შემდეგ მისი განხორციელება. სავაჭრო სივრცის პიარზე და გაყიდვების ზრდაზე მუშაობა საკუთარ ჯგუფთან/ებთან ერთად. პარტნიორს აქვს უფლება ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით დაამატოს ახალი კატეგორია და ქვე კატეგორიები, შექმნას სამუშაო ჯგუფი/ები შედეგების გასაუმჯობესებლად. შეუძლია დაგეგმოს და შექმნას პიარ კამპანია.
  • სავაჭრო სივრცეს ემსახურება: ვებ ადმინისტრატორი (ტექნიკური მხარდაჭერა) 24/7, ბუღალტერი, იურისტი და მიწოდების სერვისი. აღნიშნული მომსახურეობის საფასურის გადახდა ხორციელდება Cool Card – ის აქტივაციით;
  • პარტნიორის შემოსავალი შეადგენს სავაჭრო სივრცის სრული შემოსავლის 40% – ს. ტარიფები იხილეთ პუნქტში №30;
 1. მაღაზია
  • ნებისმიერი იურიდიული პირი, სავაჭრო ობიექტი, გარე მოვაჭრე თუ ინდ. მეწარმე, რომელსაც სურს თავისი სახელით დაიწყოს ვაჭრობა Byme.ge – ს სავაჭრო ცენტრში ან მის სავაჭრო სივრცეებში, სამუშაო ბარათის აქტივაციის შემდეგ ხდება მაღაზია.
  • მაღაზიას აქვს პირადი სამუშაო კაბინეტი ონლაინ ოფისში, საიდანაც შესაძლებელია დამოუკიდებლად მართოს და აკონტროლოს: საკუთარი ონლაინ მაღაზიის ინტერფეისი, მონაცემები, ინფორმაცია, სამუშაო დრო, შეკვეთები, გაყიდვები, შემოსავლები, ნახვები, აქტიობები და ბალანსი. კაბინეტი აქტიურდება სამუშაო ბარათის Cool Card – ის აქტივაციით;
  • სამუშაო ბარათის აქტივაციამდე სავაჭრო ობიექტს აუცილებელია გავლილი ქონდეს რეგისტრაცია და ვერიფიკაცია Byme.ge – ს შესაბამის სავაჭრო სივრცეში;
  • გაწეული მომსახურეობებისათვის, დაქირავებული ონლაინ სივრცისათვის, დაქირავებული თანამშრომლებისათის, საკურიერო მომსახურეობისათის და რეკლამირებისათვის მაღაზიის გადასახადი შეადგენს 20% – ს, რასაც უხდის Byme.ge – ს ყოველი თვის ბოლოს , საკუთარი გაყიდვებიდან;
  • ხოლო პროგრამული უზრუნველყოფის, უწყვეტი მუშაობის შესაძლებლობის და კაბინეტით სარგებლობის საფასურს 40 ლარს მაღაზია იხდის სამუშაო ბარათის Cool Card – ის აქტივაციით თვეში ერთხელ;
  • მაღაზიას შეუძლია ისარგებლოს Byme.ge – ს დამატებითი მომსახურეობებით და დაიქირაოს საჭირო კადრი. მაგ: ოპერატორი ან თარჯიმანი, საკუთარი პროდუქტების/მომსახურეობების ცენტრში განსათავსებლად, ასატვირთად და გადასათარგმნად, შეთანხმებული ანაზღაურების სანაცვლოდ; ტარიფები იხილეთ პუნქტში №30 .

 

 1. რეკლამა
  • Byme.ge – ს სავაჭრო ცენტრში ასევე მის სივრცეებში ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია განათავსოს სარეკლამო ბანერი, პოპ აფის, სარეკლამო ვიდეო რგოლის ან სარეკლამო სლაიდის მოდულებით. მისთვის სასურველი ვადით. რეკლამის განთავსება ფასიანია და შესაძლებელია სარეკლამო სტუდიის გვერდიდან; ტარიფები იხილეთ პუნქტში №30 .
  • სარეკლამო კამპანიაში მუშაობს ბარათი Cool Card – ი.
  • სარეკლამო ბანერის Cool Card – ით გაქირავებით გამქირავებელს ერიცხება გაქირავებული სარეკლამო ბანერის 20% – ი ;
 1. ივენთები / ღონისძიებები
  • სავაჭრო ცენტრში შესაძლებელია ღონისძიების / ივენთის განთავსება, დაჯავშნის ან ბილეთების გაყიდვის შესაძლებლობით. თქვენთვის სასურველ თემატურ სავაჭრო სივრცეში. ივენთის განსათავსებლად საჭიროა განაცხადის ფორმის შევსება; შესაბამისი მოდულით სარგებლობა ფასიანია; ტარიფები იხილეთ პუნქტში №30;

 

 

 1. ანაზღაურება
  • Byme.ge – ს სავაჭრო ცენტრში ანაზღაურება ერიცხებათ, მხოლოდ ვერიფიცირებულ და აქტიური სამუშაო ბარათის Cool Card – ის მფლობელ თანამშრომლებს;
  • Byme.ge – ს სავაჭრო ცენტრში თანამშრომლის ანაზღაურება ნიშნავს და მოიცავს შემოსავლის მიღების ოთხი სხვადასხვა ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი მეთოდის ერთობლიობას:
   • 20% – ი Cool Card – ით სარეკლამო ბანერის გაქირავებიდან;
   • 25%- ი ბონუსი, ბონუს ბმულით მოწვეული მაღაზიის ბარათის აქტივაციიდან;
   • 8% – ი ბონუს ბმულით მოწვეული მაღაზიების გაყიდვებიდან;
   • 2 % – ი რეფერალური კოდით ან რეფერალური სარეკლამო ბანერით მოწვეული რეფერალების შესყიდვებიდან;
  • Byme.ge – ს სავაჭრო პლათფორმაზე ნებისმიერ Cool Card – ის მფლობელს აქვს უფლება ისარგებლოს ოთხივე შემოსავლის მეთოდით ერთდროულად;
  • დირექტორის ანაზღაურება შეადგენს შერჩეული სავაჭრო სივრცის, სრული გაქირავებებიდან და გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავლის 40% – ს;
  • ანაზღაურება ირიცხება ჯამურად 24 დან 28 რიცხვის ჩათვლით ყოველი თვის ბოლოს;

 

 1. მიწოდება / საკურიერო მომსახურეობა

მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები. სულ მალე დაემატება.

 

 

 1. ტარიფები

 

Byme.ge – ს მომსახურეობის ტარიფები

შეკვეთის ID 

სარეკლამო ბანერის ფორმატები

ფასი (ლარი)

დღე

1

C01

TOP Pop Up 1230×110  /  1000000 ჩვენება

40

C02

Bottom Pop Up 1230×110   /    1000000 ჩვენება

34

C03

ვიდეო რგოლი მთავარ გვერდზე   /   ჩვენება  120/წმ

300

C04

ვიდეო რგოლი სასურველ გვერდზე  /  ჩვენება  120/წმ

250

C05

სლაიდი მთავარ გვერდზე   /  ჩვენება 1/9

100

C06

სლაიდი სასურველ გვერდზე  /  ჩვენება 1/9

90

C07

ბანერი მთავარ გვერდზე   /  1000000 ჩვენება

60

C08

ბანერი ერთ კონკრეტულ გვერდზე  / 1000000 ჩვენება

40

C09

ბანერი სავაჭრო ცენტრის მარცხენა ბლოკში  / 1000000 ჩვენება

30

C10

ბანერი მთავარ გვერდზე თავში სიგრძეზე  / 1000000 ჩვენება

150

C11

ბანერი ვენდორების გვერდზე  /  1000000 ჩვენება

210

C12

ბანერი განცხადებების ერთ კატეგორიაში  / 1000000 ჩვენება

20

C13

ბანერი განცხადებების მთავარ გვერდზე  / 1000000 ჩვენება

30

C14

ბანერი სავაჭრო ცენტრის ერთ კატეგორიაში  / 1000000 ჩვენება

50

C15

ბანერი ყველა მომხმარებლის პირად კაბინეტში   / 1000000 ჩვენება

240

 

ვებ გვერდის დამზადება

C16

სავიზიტო ვებ გვერდი

400

C17

კომპანიის ვებ გვერდი

1200

C18

კორპორატიული ვებ გვერდი

2000

C19

ონლაინ მაღაზია

2500

C20

გვერდის ადმინისტრირება თვეში

200

 

 გვერდის დაქირავება, უფასო დამზადებით. მაგ: ბმული: Byme.ge/your page name

C21

გვერდის გაქირავება 1 თვე

90

C22

გვერდის გაქირავება 6 თვე

500

C23

გვერდის გაქირავება 12 თვე

1000

 

შერჩეულ სავაჭრო სივრცეში ღონისძიების / ივენთის განთავსება

C24

ღონისძიების / ივენთის მოდული 1 დღე

10

C25

ღონისძიების / ივენთის მოდული 7 დღე

65

C26

ღონისძიების / ივენთის მოდული 14 დღე

130

 

სამუშაო ბარათის Cool Card – ის აქტივაცია

C27

თანამშრომლის ბარათი

9

C28

მაღაზიის ბარათი

40

C29

დირექტორის ბარათი

900

 

დამატებითი მომსახურეობები

C30

დაქირავებული ოპერატორის ანაზღაურება 1 განცხადება

2

C31

დაქირავებული თარჯიმანის ანაზღაურება  1 განცხადება

7

 
   

საკურიერო მომსახურეობა

C32

შეთანხმებით

 

C33

შეთანხმებით

 
   

ანაზღაურება

%

სარეკლამო ბანერის გაქირავებიდან

20

ბონუს ბმულით მოწვეული მაღაზიის ბარათის აქტივაციიდან

25

ბონუს ბმულით მოწვეული მაღაზიების გაყიდვებიდან

8

რეფერალური კოდით ან რეფერალური სარეკლამო ბანერით მოწვეული რეფერალების შესყიდვებიდან

2

დირექტორის ანაზღაურება შეადგენს შერჩეული სავაჭრო სივრცის გაქირავებებიდან და გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავალის

40

 1. Byme.ge – ს სავაჭრო პლათფორმა

მთავარ ოფის / ადმინისტრაციულ განყოფილებას ეკუთვნის და ემსახურება ონლაინ პლათფორმები: სავაჭრო ცენტრი ;   დასაქმება ;   სარეკლამო სტუდია

ქვემოთ მოცემულია Byme.ge – ს სავაჭრო სივრცეები, შეკვეთის ID ნომერით და სახელწოდებით:

B01მოტოციკლეტები 
B02სახლი
B03რკინის ნაკეთობები
B04სამკაულები
B05სპორტი
B06კოსმეტიკა
B07ფლორისტები
B08სილამაზე
B09ხის ნაკეთობები
B10ტურიზმი
B11კულინარია
B12ტკბილეული
B13ყავა
B14ყველი
B15ღვინო
B16პური
B17საჩუქრები
B18ხელოვნება
B19ბიო პროდუქტები
B20ქველმოქმედება
B21ბოსტნეული
B22საეკლესიო 
B23მცენარეები 
B24ყვავილები
B25ქიმია
B26ავეჯი
B27ხორც პროდუქტები
B28მომსახურეობა
B29ტრანსპორტი
B30ხელნაკეთი
B31ქსოვილები
B32ჩაი
B33რძის პროდუქტები
B34მარკეტი
B35აგრო
B36ზოო
B37სათამაშოები
B38ანტიკვარიატი
B39წიგნები
B40ორთოპედიული
B41სამედიცინო
B42თამაშები
B43თეთრეული
B44ჭურჭელი
B45განათლება
B46საკანცელარიო
B47ტანსაცმელი
B48მუსიკა
B49მშენებლობა
B50თამბაქო
B51საკვები
B52ალკოჰოლი
B53უძრავი ქონება
B54ტექნიკა
B55აპარატურა
B56ხილი
B57ფოტო
B58ბანაკი
B59ნატურალური ტყავი
B60თავის მოვლა
B61ფერმა
B62ქალაქი
B63ნამცხვრები
B64ნაყინი
B65თევზი
B66გამომცემლობა
B67რადიო
B68ინვესტიცია
B69კრიპტოვალუტა
B70დასვენება
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

გახდით Byme.ge – ს პარტნიორი

Byme

ახალი საინტერესო და საჭირო შესაძლებლობები ციფრულ სამყაროში. ონლაინ სავაჭრო ცენტრი Byme.ge გთავაზობთ, ონლაინ ვაჭრობას და დასაქმებას ონლაინ ოფისში. დაიქირავეთ შერჩეული სავაჭრო სივრცის 40% - იანი სამუშაო პაკეტი / წილი და გახდით Byme.ge - ს პარტნიორი დირექტორი. სავაჭრო ობიექტებს, მათ ვინც მზად არის გადაიტანოს ან გახსნას ონლაინში საკუთარი მაღაზია, მიიღოს შეკვეთები. ვისთვისაც მნიშვნელოვანია გაყიდვების ზრდა მოკლე დროში, ეფექტურად და მარტივად. ონლაინ მომსახურეობები, პიარი & რეკლამა. სამსახურის მაძიებლებს მათ, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია პიროვნული და პროფესიული განვითარება, ვისაც სურს დასაქმდეს და იმუშაოს ონლაინ ოფისში, სადაც ანაზღაურების 4 სხვადასხვა მარკეტინგული პროგრამაა. გთავაზობთ, შემოგვიერთდეთ, რომ ვიმუშაოთ, გავყიდოთ და ვისწავლოთ, ონლაინში ერთად შეზღუდვების გარეშე. ონლაინ სავაჭრო ცენტრი - Byme.ge

საინფორმაციო ცენტრი

სტატისტიკა

 • 29, 304
 • 2, 270
EnglishGeorgianRussian